ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԻՑ


***

       ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Աղավնաձորի միջն. դպրոցի կառավարման խորհուրդը հայտարարում է մրցույթ հաստատության գործադիր տնօրենի թափուր պաշտոնի համար: Մրցույթը տեղի կունենա 2008թ. մարտի  28-ին ժամը 1200-ին: Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են մինչև 2008թ.մարտի 27-ը ժամը 1600-ն Աղավնաձորի միջնակարգ դպրոցում:

Աղավնաձորի միջն. դպրոցի կառավարման խորհուրդ

***

    ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Շատինի միջն. դպրոցի կառավարման խորհուրդը հայտարարում է մրցույթ հաստատության գործադիր տնօրենի թափուր պաշտոնի համար: Մրցույթը տեղի կունենա 2008թ. ապրիլի 10-ին ժամը 1200-ին:

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են մինչև 2008թ. ապրիլի 9-ը ժամը 1600-ն

Շատինի միջնակարգ դպրոցում:

Շատինի միջն. դպրոցի կառավարման խորհուրդ

1. Վերոնշյալ մրցույթներին մասնակցելու համար պահանջվող փաստաթղթերն են.

    դիմում հաստատության խորհրդի նախագահի անունով

 •             ինքնակենսագրություն  /ձեռագիր/
 •           բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճենը
 •             աշխատանքային գրքույկի պատճենը /կամ քաղվածքը/
 •           բնութագիր-երաշխավորագիր  /աշխատողների համար/
 •          անձնագրի պատճենը
 •           տեղեկանք առողջության մասին
 •              տեղեկանք մշտական բնակավայրից
 •              հրատարակված հոդվածների ցանկը կամ գիտական կոչումը հաստատող փաստաթուղթ /դրանց առկայության դեպքում/
 •             ծրագիր /թեզիսներ/ տվյալ հաստատության գործունեության և զարգացման խնդիրների մասին
 •            սոցիալական  քարտի պատճենը /առկայության դեպքում/

2. Հավակնորդների ներկայացվող պարտադիր չափանիշներն են.

 •             բարձրագույն կրթություն
 •              հանրակրթական. նախնական մասնագիտական, միջին մասնագիտական և բարձրագույն մասնագիտական ոլորտներում առնվազն 5 տարվա մանկավարժական աշխատանքի ստաժ /վերջին 10 տարվա ընթացքում/ կամ կրթության կառավարման ոլորտի առնվազն 3 տարվա աշխատանքի ստաժ
 •            կրթության համակարգի օրենսդրության, աշխատանքային օրենսգրքի և իրավական այլ ակտերի իմացություն
 •           ֆինանսատնտեսական գործունեության իրականացման , հաստատության կառավարման և ներդպրոցական վերահսկողության  վերաբերյալ փաստաթղթեր կազմելու կարողություն
 •             համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն
 •           առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն

ՄԵԿՆԱԲԱՆԵԼ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s