ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ «ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ԵՎ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐԻ» ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ


сканирование0001

Հաշվետվություն` Վայոց ձորի հիմնադրամի

1.            Ընդհանուր տեղեկություններ հիմնադրամի մասին.

1.1          գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի կողմից «23» դեկտեմբեր, 2003թ. պետական գրանցման վկայական՝ 03 Ա 061840:

1.2          գտնվելու վայրը՝ Վայոց Ձորի  մարզ, ք. Եղեգնաձոր, Սպանդարյան   66:

1.3          կապի միջոցները.

                հեռ.0281-2-39-96,

1.4 հիմնադրամի կառավարման մարմիններում ընդգրկված անձինք.

1.4.1 Կառավարիչ`«Ապավեն համայնքներին» ԲՀԿ:

1.4.2 հոգաբարձուների խորհրդի կազմը՝

                Կարեն Առաքելյան

                Արմեն Մանասյան

                Մարգարիտա Հակոբյան

                Մարիամ Կարապետյան

                Արծրուն Ալավերդյան

           Մաղաքիա  Ավետիսյան

           Ասատուր   Ասատրյան

           Վահան  Զաքարյան

           Սմբատ   Գալստյան

           Սամվել  Գևորգյան

           Ռուզաննա  Ստեփանյան

1.4.3. աշխատակազմը, այդ թվում՝

                Վարդան  Ստեփանյան, տնօրեն

Արմինե   Ստեփանյան, գլխավոր հաշվապահ

Լուսինե  Հովսեփյան, ծրագրային աշխատող

Լուսինե  Բունիաթյան, ծրագրային աշխատող

Խաչատուր    Բաբլոյան, վարորդ-մատակարար

2.       գույքի օգտագործման մասին՝

Գույքն օգտագործվել է ԱԱՊ(առողջության առաջնային պահպանման) ծրագրի իրականացման և աշխատակազմի աշխատավարձերի վճարման համար:

          իրականացված ծրագրերը՝

2007 թ. ընթացքում Վայոց  Ձոր մարզի 38 գյուղական համայնքներում կատարվել է «Ապավեն համայնքներին» ԲՀԿ-ի կողմից իրականացվող «Առողջության առաջնային պահպանման» ծրագրի մոնիտորինգ: Կատարվել է առաջին օգնության համար նախատեսվող հիմնական դեղորայքի բաշխում ծրագրում ընդգրկված համայնքներ: Յուրաքանչյուր ամիս կազմակերպվել է տեղամասային մասնագետ բժիշկների այցելություններ գյուղական համայնքներ: Իրականացվել է հիգենիկ պարագաների բաշխում: Գյուղական համայնքների բուժքույրերի համար կազմակերպվել են սեմինար պարապմունքներ: Իրականացվել է հիմնադրամին նվիրատվությունների հավաքագրում:

3.2.     իրականացվող ծրագրերը՝

2008 թ ընթացքում շարունակվում է ԱԱՊ ծրագրի մոնիտորինգի-իրականացումը:

4.        ֆինանսավորման աղբյուրները՝

Դրամաշնորհ ստացված «Ապավեն համայնքներին» ԲՀԿ-ի կողմից,

             համայնքների բնակիչների կողմից նվիրատվություններ:

5.            տարեկան ընդհանուր ծախսերը՝ 16462,0 հազ դրամ Continue reading