ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ «ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ԵՎ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐԻ» ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ


сканирование0001

Հաշվետվություն` Վայոց ձորի հիմնադրամի

1.            Ընդհանուր տեղեկություններ հիմնադրամի մասին.

1.1          գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի կողմից «23» դեկտեմբեր, 2003թ. պետական գրանցման վկայական՝ 03 Ա 061840:

1.2          գտնվելու վայրը՝ Վայոց Ձորի  մարզ, ք. Եղեգնաձոր, Սպանդարյան   66:

1.3          կապի միջոցները.

                հեռ.0281-2-39-96,

1.4 հիմնադրամի կառավարման մարմիններում ընդգրկված անձինք.

1.4.1 Կառավարիչ`«Ապավեն համայնքներին» ԲՀԿ:

1.4.2 հոգաբարձուների խորհրդի կազմը՝

                Կարեն Առաքելյան

                Արմեն Մանասյան

                Մարգարիտա Հակոբյան

                Մարիամ Կարապետյան

                Արծրուն Ալավերդյան

           Մաղաքիա  Ավետիսյան

           Ասատուր   Ասատրյան

           Վահան  Զաքարյան

           Սմբատ   Գալստյան

           Սամվել  Գևորգյան

           Ռուզաննա  Ստեփանյան

1.4.3. աշխատակազմը, այդ թվում՝

                Վարդան  Ստեփանյան, տնօրեն

Արմինե   Ստեփանյան, գլխավոր հաշվապահ

Լուսինե  Հովսեփյան, ծրագրային աշխատող

Լուսինե  Բունիաթյան, ծրագրային աշխատող

Խաչատուր    Բաբլոյան, վարորդ-մատակարար

2.       գույքի օգտագործման մասին՝

Գույքն օգտագործվել է ԱԱՊ(առողջության առաջնային պահպանման) ծրագրի իրականացման և աշխատակազմի աշխատավարձերի վճարման համար:

          իրականացված ծրագրերը՝

2007 թ. ընթացքում Վայոց  Ձոր մարզի 38 գյուղական համայնքներում կատարվել է «Ապավեն համայնքներին» ԲՀԿ-ի կողմից իրականացվող «Առողջության առաջնային պահպանման» ծրագրի մոնիտորինգ: Կատարվել է առաջին օգնության համար նախատեսվող հիմնական դեղորայքի բաշխում ծրագրում ընդգրկված համայնքներ: Յուրաքանչյուր ամիս կազմակերպվել է տեղամասային մասնագետ բժիշկների այցելություններ գյուղական համայնքներ: Իրականացվել է հիգենիկ պարագաների բաշխում: Գյուղական համայնքների բուժքույրերի համար կազմակերպվել են սեմինար պարապմունքներ: Իրականացվել է հիմնադրամին նվիրատվությունների հավաքագրում:

3.2.     իրականացվող ծրագրերը՝

2008 թ ընթացքում շարունակվում է ԱԱՊ ծրագրի մոնիտորինգի-իրականացումը:

4.        ֆինանսավորման աղբյուրները՝

Դրամաշնորհ ստացված «Ապավեն համայնքներին» ԲՀԿ-ի կողմից,

             համայնքների բնակիչների կողմից նվիրատվություններ:

5.            տարեկան ընդհանուր ծախսերը՝ 16462,0 հազ դրամ

Աուդիտորի հաշվետվություն

Առողջության Պահպանման Վայոց Ձորի Հիմնադրամի առ 31.12.2007. դրությամբ  հաշվապահական հաշվեկշռի և 2007 Ֆինանսական  հաշվետվությունների վերաբերյալ

сканирование0002

Հաշվետվություն` Սյունիքի  հիմնադրամի

«ՎԱՐԴԱՁՈՐ» ԱՆԿԱԽ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆԻ 2007Թ. ֆԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ   1,181.6

այդ թվում`

ԹԵՐԹԻ ԻՐԱՑՈՒՄ   581.0

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 600.6

ՍՈՒԲՍԻԴԱ                         0

ԾԱԽՍԵՐ` 1, 001.48

այդ թվում

թերթի տպագր.   187.0

ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ  510.0

այլ ծախսեր  90.0

հարկեր`214.48

այդ թվում

սոց.վճար 167.6

ԱԱՀ   28.9

ԵԱՀԿ  15.68

Շ. ՀԱՐԿ  2.3

ՄԵԿՆԱԲԱՆԵԼ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s