Մարզպետարան դիմած քաղաքացիների դիմումների, բողոքների 2013թ-ի ինն ամիսների ամփոփագիր


 

2013թ-ի  ինն  ամիսների  ընթացքում  ստացվել է 924  դիմում:

ա/ Դրամական օգնություն է խնդրել 609 քաղաքացի: Դրական պատասխան է ստացել 586-ը, մերժվել`     13-ը, ընթացքի մեջ է 7 դիմում: /Դրամական օգնության դիմումները  մերժվել են հիմնականում կրկնակի լինելու կամ ընթացիկ եռամսյակում օգնություն ստացած լինելու հիմքով/:

բ/ Բնակարանային և քաղաքաշինական հարցերով դիմել է 53 քաղաքացի, որից 5-ի խնդրանքը բավարարվել է, 38-ինը` մերժվել, 10 դիմում ընթացքի մեջ է: /Բնակարանային պահանջի դիմումները մերժվել են մարզպետարանի իրավասությունից դուրս լինելու պատճառով/:

գ/ Առողջապահական բնույթի 102 դիմումից դրական պատասխան է ստացել 93-ը, մերժվել է` 3-ը, ընթացքի մեջ է 6 դիմում: /Առողջապահական հարցերով դիմած քաղաքացիները մերժվել են պետ. պատվերի և առողջարանային ուղեգրերի սահմանափակ լինելու պատճառով:

դ/ Աշխատանքի հարցերով դիմած 53 քաղաքացիներից 23-ի պահանջին դրական ընթացք է տրվել, 28 դիմում  մերժվել է, 2դիմում ընթացքի մեջ է /դիմումները մերժվել են  աշխատատեղ չլինելու պատճառով/:

ե/ Գյուղատնտեսական հարցերով դիմած 12 քաղաքացիներից բոլորն էլ ստացել են դրական պատասխան:

զ/ Կրթության և մանկական հիմնարկներին առնչվող հարցերով դիմել է 24 քաղաքացի, որից 13-ը ստացել է դրական պատասխան, 7-ը մերժվել է, 4-ը ընթացքի մեջ է:

է/ հողաշինության հարցերով դիմած 34 քաղաքացիներից,  26-ը ստացել են  դրական պատասխան,  3 դիմում մերժվել է,  5 դիմում ընթացքի մեջ է:

ը/ Որդեգրման, մանկատնից երեխային վերադարձնելու և ներառական կրթության վկայագիր տրամադրելու  հարցերով   դիմած   19-ը  քաղաքացիներից բոլորն էլ ստացել են դրական պատասխան:

թ/ Այլ բնույթի 18 դիմում է հաշվառման վերցված, 9-ին տրվել է դրական պատասխան, 6-ը մերժվել է, 3-ը  ընթացքի մեջ  է:

ժ/ Սեփականաշնորհման բնույթի դիմումներ ներկայացրած քաղաքացիներին առաջարկվել է դիմել դատարան:

 Փ. Ղազարյան
մարզպ.աշխ.-ի քարտուղար.ընդհ. բաժնի պետ

ՄԵԿՆԱԲԱՆԵԼ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s