«Աջակցություն շրջանակաձև միգրացիային և վերաինտեգրմանը Հայաստանում» ծրագրի մասին ամփոփ տեղեկություն


2013թ-ի. հունվարից Եվրամիության ֆինանսավորմամբ «Մարդը կարիքի մեջ» ՀԿ հայաստանյան ներկայացուցչությունը իրականացնում է «Աջակցություն շրջանակաձև միգրացիային և վերաինտեգրմանը Հայաստանում» ծրագիրը: Այն կիրականացվի ՀՀ չորս մարզերում` Արմավիր, Արարատ, Վայոց Ձոր, Սյունիք:

Ծրագիրն իր մեջ ներառում է տարրեր, որոնք հիմք են հանդիսանում անօրինական միգրացիայի կանխարգելմանը և վերադարձողներին իրենց տեղը հայրենիքում գտնելու հնարավորությանը:

Ծրագրի նպատակներն են`

1. Նպաստել Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանությանը, ովքեր մեկնում են դուրս աշխատանքի, տնտեսական կայունության ապահովման նպատակով:

2. Աջակցել աշխատանքային միգրանտների վերաինտեգրմանը:

3. Կանխել անօրինական միգրացիան` նպաստելով ՀՀ միգրացիայի պետական քաղաքականության 2012-2016թթ հայեցակարգի իրականացման գործողությունների ազգային ծրագրին:

4. Զարգացնել,  հզորացնել Հայաստանում աշխատանքային միգրացիայի հարցերով բոլոր շահագրգիռ կողմերին` միգրացիայի կարգավորման նպատակով:

5. Բարձրացնել իրազեկվածության աստիճանը միգրացիոն արդի խնդիրների վերաբերյալ պատասխանատու պետեկան մարմինների, լրագրողների և հասարակության լայն շրջաններում: Continue reading

ՀԱՐՑՆՈՒՄ ԵՆ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ ԵՆՔ


1. Համաձայն ՀՀ կառավարության   որոշման նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993թ. հունիսի 10-ը ներդրված դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցումը տրամադրվում է ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված, «0»ից բարձր անապահովության միավոր ունեցող ընտանիքների կազմում ընդգրկված մինչև 1924 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ծնված կամ ՀՀ պաշտպանության ժամանակ կամ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս հաշմանդամ դարձած անձանց, որոնց դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցումն իրականացնելու նպատակով ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը ՀՀ 2013 թ. պետական բյուջեով նախատեսված ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդի հաշվին 2013 թվականի չորրորդ եռամսյակում հատկացվել է 1,076,000.0 հազ. դրամ:

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ԹԵՄԻՑ ՄԵՐ ԹՂԹԱԿՑԻ ՏԵՂԵԿԱՑՄԱՄԲ


***

Ուխտագնացություն Շատիվանք

Ավելի քան 100 տարի հետո

Ուխտագնացություն Շատիվանք

Նոյեմբերի 10-ին Եղեգնաձորի տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ Տեր Վազգեն քահանա Հովհաննիսյանի և Շատինի համայնքապետ Մամիկոն Սմբատյանի գլխավորությամբ Շատիվանքում կազմակերպվեց մեծ տոնակատարություն:

«…Լայնանիստ սարալանջի վրա սփռված են Շատինի վանքի տխուր ավերակները: Ահա մեր աչքի առաջ կանգնած է Շատիվանքի եկեղեցու տխուր բեմի վրա վեմ քարը: Նրա վրա բազմած չէ ոսկեզօծ սկիհը, զգեստավորված պատարագիչ քահանան չի երևում և դողդոջուն մատներով չի արտահայտում «խաղաղություն ամենեցուն» բառերը: Դպիրների ձայնի արձագանքն այլևս չի լսվում այդ տխուր կամարների տակ: Տաք ջրի գոլորշին չի բարձրանում ավազանից և մկրտվող մանկան ճիչը հավիտյան կտրված է: Երբեմնի հզոր միաբանությունը, բազմահարուստ, բազմաշեն, բազմամարդ և շքեղ Շատինի անապատը այսօր չունի ոչ մի կտոր հող, ոչ մի ծառ, ոչ մի կաթիլ ջուր… »: (Քաջբերունի, էջ 200):

Եվ ահա նոյեմբերի 10-ին Շատիվանքի կամարների ներքո տեղի ունեցավ Continue reading

ՍՅՈՒՆՅԱՑ ՄԵՏՐՈՊՈԼԻՏԱԿԱՆ ԱԹՈՌԸ ՕՐԲԵԼՅԱՆՆԵՐԻ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ


 

Օրերս ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինսիտուտը հրատարակեց Վայոց Ձորի թեմի Առաջնորդ  Գերաշնորհ  Տեր Աբրահամ արքեպիսկոպոս Մկրտչյանի «Սյունյաց մետրոպոլիտական աթոռը Օրբելյանների իշխանության ժամանակաշրջանում»  գիրքը:

Աշխատությունում աղբյուրագիտական և պատմագիտական լայն հենքի վրա ներկայացվում է Սյունյաց աթոռի պատմության՝ Օրբելյան հոգևոր գործիչների ժամանակաշրջանը: Օրբելյանների գործունեությունը Սյունիքում հանդիսանում է Հայ եկեղեցու և, ընդհանրապես, հայոց պատմության լուսավոր էջերից մեկը:

Աշխատության հիմքում հեղինակի թեկնածուական ատենախոսությունն է, որի հրապարակային պաշտպանության համար նրան շնորհվել է պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան:

Գիրքը հասցեագրված է ընթերցող լայն հանրությանը: