«ՎԱՐԴԱՁՈՐ» ԱՆԿԱԽ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆԻ 2013Թ. ֆԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ


ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 1.575,000
այդ թվում`
ԹԵՐԹԻ ԻՐԱՑՈՒՄ` 1.450,000
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ’ 125,000

ՍՈՒԲՍԻԴԱ 500,000
ՆԱԽ. ՄՆԱՑՈՐԴ` 85,000
ԲՅՈՒՋԵ` 2.160,000

ԾԱԽՍԵՐ` 2,118,000
այդ թվում
ԹԵՐԹԻ ՏՊԱԳՐ. 765,300
ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ` 788,700
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ 371,557
ԵԿ.ՀԱՐԿ` 192,443
ՄՆԱՑՈՐԴ` 42,000

ՄԵԿՆԱԲԱՆԵԼ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s