«Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում» ծրագրի շրջանակում


Մարտի 18-ին Կապան քաղաքում տեղի ունեցավ Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող «Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում» ծրագրի իրազեկման սեմինարը:

Ողջույնի խոսքով հանդես եկավ «Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում» ծրագրի օգնական Նվարդ Լոռյանը: Բացման խոսքով հանդես եկավ ծրագրի ռեգիոնալ համակարգող – փորձագետ Արշավիր Խալափյանը: Այնուհետև ծրագրային օգնական Նվարդ Լոռյանը ներկայացրեց «Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում» ծրագիրը, դրա նպատակը և ուղղությունները:
Ծրագրի հիմնական նպատակն է մեծացնել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ) դերը հակակոռուպցիոն բարեփոխումների խթանման և իրականացման գործում: Ծրագրի շրջանակներում կհզորացվեն ՔՀԿ-ների և ԶԼՄ-ների մոնիթորինգի և վերահսկողության կարողությունները: Կկազմակերպվեն հակակոռուպցիոն դասընթացներ բոլոր մարզերի ՔՀԿ-ների և ԶԼՄ-ների համար` կոռուպցիոն բնույթի և տեղեկատվության ազատության խնդիրներն առավել լավ ըմբռնելու համար: Այս միջոցառումների նպատակը հակակոռուպցիոն գործողությունների իրականացման առկա հնարավորությունների խորացումն է: Հանրային վերահսկողության արդյունավետության բարձրացման և համապատասխան մոնիթորինգային, վերահսկողական և հետաքննական ծրագրերի իրականացման նպատակով կտրամադրվեն փոքր դրամաշնորհներ: Հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների ամրապնդման համար ՔՀԿ-ների մասնակցությամբ կմշակվի ՔՀԿ-կառավարություն կայուն երկխոսություն:
Միջոցառմանը մասնակցում էին Սյունիքի և Վայոց Ձորի մարզերի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և ԶԼՄ-ների երկայացուցիչներ: Continue reading

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԸ ՀԱՆԴԵՍ ԵՆ ԳԱԼԻՍ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ


***

84Մարտի 13-ին Վայքում մարզպետ Էդգար Ղազարյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցավ համայնքային ժողով, որի օրակարգում էր համայնքի ղեկավարի գործունեության 2013թ-ի հաշվետվությունը: Ժողովին մասնակցում էին համայնքի մոտ 150 բնակիչներ:
Համայնքի ղեկավար Հարություն Սարգսյանի բացման խոսքից հետո քաղաքապետարանի առաջատար մասնագետ, ֆինանսիստ Նատալիա Հովհաննիսյանը ներկայացրեց համայնքային բյուջեի կատարողականը` մանրամասնելով բոլոր եկամուտներն ու ծախսերը:
Համայնքապետարանի աշխատակազմի ղեկավար Գագիկ Մուշկամբարյանը ներկայացրեց 2013թ-ի իրականացված ծրագրերը, ինչպիսիք էին քաղաքի արվեստի դպրոցի հիմնանորոգումը և ջեռուցումը, փողոցների լուսավորությունը, բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգումը, թիվ 3 մանկապարտեզի ջեռուցումը, մշակույթի տան փոքր դահլիճի վերանորոգումը, արվեստի դպրոցի համար երաժշտական գործիքների և մանկական սեղծագործական կենտրոնի համար` պարային հագուստների ձեռքբերումը: Նշված ծրագրերն իրականացվել են մարզպետարանի, Քաունթրփարթ Ինթերնեշնլ միջազգային կազմակերպության, Էներգախնայողության հիմնադրամի աջակցությամբ: Ներկայացվեցին նաև համայնքային իրադարձությունները և նվաճումները մարզական, մշակութային ոլորտներում, ինչպես նաև բոլոր համայնքային ենթակայության հիմնարկների գործունեությունը:
Մարզպետ Էդգար Ղազարյանը բարձր գնահատեց քաղաքապետարանի, մասնավորապես քաղաքապետի գործունեությունը, առհասարակ այդ համայնքում հանրային կյանքի կազմակերպվածությունը և պատահական չհամարեց, որ 2013թ-ին Վայքը մարզպետարանի կողմից ճանաչվել է որպես լավագույն համայնք:

***

80Մարտի 13-ին Բարձրունի համայնքում տեղի ունեցավ համայնքային ժողով, որի օրակարգում էր համայնքի ղեկավարի գործունեության 2013թ-ի հաշվետվությունը: Ժողովը կայացավ համայնքային կենտրոնի նոր վերանորոգված դահլիճում` մոտ 100 բնակիչների մասնակցությամբ: Հաշվետու ժողովին մասնակցում էր նաև մարզպետ Էդգար Ղազարյանը:
Համայնքի զեկավար Գագիկ Գևորգյանը մանրամասն ներկայացրեց 2013թ-ին համայնքում իրականացված ծրագրերը` իր խոսքը զուգակցելով տպավորիչ ֆոտոպրեզենտացիայով: Համայնքում իրականացված երիտասարդական ծրագրերը ներկայացրեց համայնքային երիտասարդական նախաձեռնությունների ակումբի անդամ Աիդա Գրիգորյանը:
2013թ-ին Բարձրունի համայնքում մարզպետարանի, Քաունթրփարթ Ինթերնեշնլ միջազգային կազմակերպության, Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվել են մի շարք ծրագրեր: Դրանցից են խմելու ջրի ջրահավաք ավազանի, համայնքային կենտրոնի շենքի վերանորոգումները և հարակից տարածքների բարեկարգումը, երիտասարդների համար համակարգչային կենտրոնի հիմնումը, տեխնիկական միջոցների, ձայնային սարքավորումների և երաժշտական գործիքների ձեռքբերումը: Continue reading