ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ ԴԻՄԱԾ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ, ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ 2014Թ. ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ


2014թ-ի առաջին կիսամյակում ստացվել է 530 դիմում:
ա/ Դրամական օգնություն է խնդրել 373 քաղաքացի: Դրական պատասխան է ստացել 363-ը, մերժվել` 3-ը, ընթացքի մեջ է 7 դիմում: /Դրամական օգնության դիմումները մերժվել են հիմնականում կրկնակի լինելու կամ ընթացիկ եռամսյակում օգնություն ստացած լինելու հիմքով/:
բ/ Բնակարանային և քաղաքաշինական հարցերով դիմել է 32 քաղաքացի, որից 19-ի խնդրանքը բավարարվել է, 12-ինը` մերժվել, 1 դիմում ընթացքի մեջ է: /Բնակարանային պահանջի դիմումները մերժվել են մարզպետարանի իրավասությունից դուրս լինելու պատճառով/:
գ/ Առողջապահական բնույթի 60 դիմումից դրական պատասխան է ստացել 52-ը, մերժվել է` 5-ը, 3 դիմում ընթացքի մեջ է: /Առողջապահական հարցերով դիմած քաղաքացիները մերժվել են պետ. պատվերի և առողջարանային ուղեգրերի սահմանափակ լինելու պատճառով:
դ/ Աշխատանքի հարցերով դիմած 14 քաղաքացիներ
ից 7-ի պահանջին դրական ընթացք է տրվել, 7 դիմում մերժվել է, /դիմումները մերժվել են աշխատատեղ չլինելու պատճառով/:
ե/ Գյուղատնտեսական հարցերով դիմած 7 քաղաքացիներից 6-ը ստացել են դրական պատասխան, 1 դիմում ընթացքի մեջ է:
զ/ Կրթության և մանկական հիմնարկներին առնչվող հարցերով դիմել է 15 քաղաքացի և բոլորն էլ ստացել են դրական պատասխան:
է/ հողաշինության հարցերով դիմած 13 քաղաքացիներից 12-ը ստացել են դրական պատասխան, 1 դիմում ընթացքի մեջ է: Continue reading