ՀԿ-ների գործունեությունը մեր տեսադաշտում «Ապրել անկախ և ներառվել համայնքում»


3

Ահա այս գեղեցիկ նախաբանով <<Շուշան>> ՀԿ-ի նախագահ Նարինե Հախվերդյանը սկսեց իր ելույթը մարզի ակտիվ երիտասարդների, ՏԻՄ-երի ներկայացուցիչների, հաշմանդամների մարզային հանձնաժողովի, ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցների ուսուցիչների, ծնողների, կամավորների մասնակցությամբ անցկացվող կլոր սեղան միջոցառմանը: Նորվեգիայի դեսպանատան ֆինանսական աջակցությամբ, «Հույսի կամուրջե և <<Շուշան>> կանանց ՀԿ-ի համագործակցության արդյունքում մեր մարզում իրականացվեց ծրագիր, որի նպատակն էր պաշտպանել հաշմանդամություն ունեցող անձանց: Դասընթացների միջոցով մարզի 7 համայնքներում 3 ամսվա ընթացքում (մարտ, ապրիլ, մայիս) կազմակերպվեցին իրազեկման բարձացմանն ուղղված հանդիպումներ համայնքի բնակիչների (ծնողներ, ուսուցիչների, երեխաներ, որոշումներ կայացնողներ) համար, ստեղծվեցին հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների և կանանց շահերի պաշտպանության ակտիվ խմբեր: Ծրագրի արդյունքներն ամփոփվեցին կլոր սեղան հանդիպման ժամանակ: Շահերի պաշտպան Գեղանուշ Գաբրիելյանը ներկայացրեց այն բոլոր խնդիրները, որոնց մասին տեղեկացվել են դասընթացների միջոցով, և նկարագրեց այն աշխատանքները, որոնք իրականացրել են այդ խնդիրները հնարավորինս լուծելու համար: Continue reading