Մեր լրահոսից


Օգոստոսի 3-ին մարզպետ Հ.Սարգսյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցավ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող մարզային հանձնաժողովի հերթական նիստը:
Օրակարգում՝
1. ,,2016 թ. հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հավասար հնարավորությունների տարի հռչակելու և մարզում միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու վերաբերյալ,, / զեկ.հանձնաժողովի նախագահ, փոխմարզպետ Մելս Հարությունյան/
2. ,, 2015 թ. առաջին կիսամյակում մարզի հանրակրթական դպրոցներում ներառական կրթության կազմակերպման նախապատրաստական աշխատանքների մասին,, /զեկ. մարզպետարանի աշխատակազմի ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Արամ Գրիգորյան/
3. ,,Հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության խթանմանն ուղղված ծրագրերի կատարման ընթացքը մարզում,, /ներկ. Եղեգնաձորի ԶՏԿ-ի գլխավոր մասնագետ Սամվել Ավետիսյան/
4. ,,Ապրել անկախ և ներառվել համայնքում,, ծրագրի կատարման ընթացքը մարզում, հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներառումը հասարակության մեջ: /,,Շուշան,, հկ-ի նախագահ Նարինե Հախվերդյան/
Առաջին հարցի հետ կապված Ծրագրի առանցքային կետերից են՝ Continue reading