Մարզպետարան դիմած քաղաքացիների դիմումների, բողոքների 2016թ.-ի առաջին կիսամյակի ամփոփագիր


 

2016թ-ի  առաջին  կիսամյակի  ընթացքում ստացվել է 884 դիմում:

ա/ Դրամական օգնություն է խնդրել 734  քաղաքացի: Դրական պատասխան է ստացել 701-ը, մերժվել`  23-ը, ընթացքի մեջ է 10 դիմում: /Դրամական օգնության դիմումները  մերժվել են հիմնականում կրկնակի լինելու կամ ընթացիկ եռամսյակում օգնություն ստացած լինելու հիմքով/:

բ/ Բնակարանային և քաղաքաշինական հարցերով դիմել է 9 քաղաքացի, որից 5-ի խնդրանքը բավարարվել է, 3-ինը` մերժվել, 1 դիմում ընթացքի մեջ է: /Բնակարանային պահանջի դիմումները մերժվել են մարզպետարանի իրավասությունից դուրս լինելու պատճառով/:

գ/ Առողջապահական բնույթի 86 դիմումից դրական պատասխան է ստացել 82-ը, մերժվել է` 2-ը, 2 դիմում ընթացքի մեջ է: /Առողջապահական հարցերով դիմած քաղաքացիները մերժվել են պետ. պատվերի և առողջարանային ուղեգրերի սահմանափակ լինելու պատճառով: Continue reading