Մարզպետարան դիմած քաղաքացիների դիմումների, բողոքների 2016թ.-ի առաջին կիսամյակի ամփոփագիր


 

2016թ-ի  առաջին  կիսամյակի  ընթացքում ստացվել է 884 դիմում:

ա/ Դրամական օգնություն է խնդրել 734  քաղաքացի: Դրական պատասխան է ստացել 701-ը, մերժվել`  23-ը, ընթացքի մեջ է 10 դիմում: /Դրամական օգնության դիմումները  մերժվել են հիմնականում կրկնակի լինելու կամ ընթացիկ եռամսյակում օգնություն ստացած լինելու հիմքով/:

բ/ Բնակարանային և քաղաքաշինական հարցերով դիմել է 9 քաղաքացի, որից 5-ի խնդրանքը բավարարվել է, 3-ինը` մերժվել, 1 դիմում ընթացքի մեջ է: /Բնակարանային պահանջի դիմումները մերժվել են մարզպետարանի իրավասությունից դուրս լինելու պատճառով/:

գ/ Առողջապահական բնույթի 86 դիմումից դրական պատասխան է ստացել 82-ը, մերժվել է` 2-ը, 2 դիմում ընթացքի մեջ է: /Առողջապահական հարցերով դիմած քաղաքացիները մերժվել են պետ. պատվերի և առողջարանային ուղեգրերի սահմանափակ լինելու պատճառով:

դ/ Աշխատանքի հարցերով դիմած 17 քաղաքացիներից 10-ի պահանջին դրական ընթացք է տրվել, 4 դիմում  մերժվել է, 3 դիմում ընթացքի մեջ է /դիմումները մերժվել են  աշխատատեղ չլինելու պատճառով/:

ե/ Գյուղատնտեսական հարցերով դիմած 6 քաղաքացիներից 5-ը  ստացել են դրական պատասխան,  1 դիմում  ընթացքի  մեջ  է :

զ/ Կրթության և մանկական հիմնարկներին առնչվող հարցերով դիմել են 10 քաղաքացի և բոլորն էլ ստացել են դրական պատասխան:

է/ հողաշինության հարցերով դիմած 7 քաղաքացիներից  6-ը  ստացել են  դրական պատասխան, 1 դիմում ընթացքի  մեջ  է:

ը/ Որդեգրման, մանկատնից երեխային վերադարձնելու և ներառական կրթության վկայագիր տրամադրելու  հարցերով  դիմել են 10  քաղաքացի և ստացել են  դրական պատասխան:

թ/ Այլ բնույթի 5 դիմում է հաշվառման վերցված, որին տրվել է դրական պատասխան:

ժ/ Սեփականաշնորհման բնույթի դիմումներ ներկայացրած քաղաքացիներին առաջարկվել է դիմել դատարան:

Փ. Ղազարյան

մարզպետարանի աշխ.-ի

քարտ. ընդհանուր բաժնի պետ

ՄԵԿՆԱԲԱՆԵԼ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s