ԿԱՊ

«ՎԱՐԴԱՁՈՐ» ԹԵՐԹ
ԼՐԱՏՎԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ՝ «ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՍՊԸ

Գրանցման N65.00340:

Ամիս-ամսաթիվ 03.12, 99թ.:

Վկայական N 02Ա-046728:

ՀԱՍՑԵՆ՝ 378140, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ, Ք. ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ, ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ 5:

ՀԵՌ. /0281/ 2-30-73, 091-99-40-39:

E-mail:  vardadzor@mail.ru